39ste Jongooi-Kudde Evaluering | Agri Malmesbury

Die Skaapstudiegroep van Malmesbury Landbouvereniging het weer vanjaar op Vrydag, 2 Augustus 2019 sy 39ste jaarlikse Jongooi Kudde-Evaluering aangebied. Octavoscene Wes-Kaap was een van die vele ander borge wat die dag \’n groot sukses gemaak het.

\"\"

Die gemeenskap het \’n dag vol van opwinding gehad. Die omliggende skole het die dag kom bywoon sowel as die plaaswerkers wat hulp verleen het deur die dag terwyl daar ook opleiding aan hulle verskaf was. Dan was daar nog oor die 150 mense van die publiek wat ook aan die dag se verrigtinge deelgeneem het. 

Dit klink of dit voorwaar \’n heerlike dag was propvol aktiwiteite vir oud en jonk. Daar was natuurlik ook \’n demonstrasie aan die gemeenskap en so ook \’n skaapras uitstalling wat baie leersaam was.

\"\"

Die gewilde slaglam-kompetisie se karkasse was weer op ‘n veiling aan die publiek beskikbaar gestel, waarvan 10% van die opbrengs aan Aandskemering, ‘n plaaslike huis vir bejaardes, geskenk was.  Hier het die publiek ook die geleentheid gekry om die karkas te laat opsaag na hul behoefte.

Dit was\’n fantastiese geleentheid om \’n hele gemeenskap bymekaar te bring en die dag saam te geniet. 

Ons wens die Die Skaapstudiegroep van Malmesbury Landbouvereniging alle sukses toe vir die toekoms en mag hulle nog groot hoogtes bereik. 

Francois De Villiers (Voorsitter Skaapstudiegroep)

Selfoon: 083 254 0446

francois@octavoscene.co.za 

Zirk Erasmus (Onder-Sekretaris Skaapstudiegroep)

Selfoon: 082 572 5944

zirk.erasmus@virbac.co.za

\"\"

 

Kompetisie Uitslae | 2019

Merino

 1. Albertus Heroldt
 2. Eben Schellink
 3. Janneman Louw

Beste Merino Wol

 • Janneman Louw

Beste Merino GDT

 • Toit Hamman

Beste Merino Jongooi

 • Toit Hamman

Dohne Merino

 1. Hofmeyer & Blerk  
 2. Johan Smuts  
 3. Lodewyk Lesch 

Beste Dohne Merino Wol

 • Paul Truter

Beste Dohne Merino Bouvorm

 • Hofmeyer & Blerk

SA Vleismerino

 1. Pieter Dreyer  
 2. Danie van Breda  
 3. Dries de Villiers  

Beste SA Vleismerino Wol

 • Danie van Breda

Beste SA Vleismerino Bouvorm

Pieter Dreyer

Dormer

 1. Innes Smit | Oom Hans (890)
 2. Kobus Basson (768)
 3. Willem Bester (746)

Kampioen Slaglam

1ste Plek

 • Nelius van Santen – Schoongezicht Boerdery

2de Plek

 • Erika Hanekom

3de Plek

 • Schoongezicht Boerdery

Kampioengroep Slaglam

1ste Plek

 • Schoongezicht Boerdery

2de Plek

 • Nuweland Dormers

3de Plek

 • Erika Hanekom

Beste Vordering met Alle Rasse

 • Oubaas Lesch

 

39th Young Ewe-Herd Evaluation| Agri Malmesbury

The Sheep Study Group of the Malmesbury Agricultural Society presented its 39th annual Young Ewe Herd Evaluation on Friday, 2 August 2019. Octavoscene Western-Cape was one of the many other sponsors that made the day a great success.

\"\"

The community had a day full of excitement. The surrounding schools came to attend the day as well as the farm workers who assist during the day while training was provided to them. Then there were still about 150 people from the public who also participated in the day\’s proceedings.

It sounds like it was truly an exciting day filled with activities for young and old. There was a demonstration to the community and also a sheep breed exhibition.

The popular slaughter lamb-competition\’s carcasses were made available to the public at auction, of which 10% of the proceeds were donated to Aandskemer, a local home for the elderly. The public was also given the opportunity to have the carcass cut to their needs.

\"\"

It was a fantastic opportunity to bring a whole community together and enjoy the day together.

We wish the Malmesbury Agricultural Society The Sheep Study Group every success for the future and may they still reach great heights.

Francois De Villiers (Chairman Sheep Study Group)

Cell: 083 254 0446

francois@octavoscene.co.za 

Zirk Erasmus (Under-Secretary Sheep Study Group)

Cell: 082 572 5944

zirk.erasmus@virbac.co.za