Borg Aan Boere in Hertzogville / Sponsor Towards Farmers in Hertzogville

We would thank our partners MSD, Design Biologix and Ceva for the sponsor towards the farmers in Hertzogville. Ons wil graag ons vennote MSD, Design Biologix en Ceva bedank wat ons gehelp het met die bydrae aan die boere in Hertzogville.